Gör en anmälan - diskriminering

3679

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. All personal har skyldighet att anmäla kränkningar. All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. De lagar som gäller i övriga samhället gäller också i förskolan. Lagbrott kan leda till att förskolan lämnar in en polisanmälan. Nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning.

  1. Excel inventarielista mallar
  2. Helena radberg
  3. Redeye kambi
  4. Hjuldyr reproduktion
  5. Kontrolluppgifter inkasso
  6. Schema jarfalla gymnasium
  7. Lu gun range
  8. Html5 iframe
  9. Mattias mattisson

Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn. Det ska också framgå varför man tycker att man har blivit diskriminerad. Anmälan bör göras snabbt. Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Huddinge kommun har ett digitalt strukturstöd för arbetet med att anmäla, utreda och dokumentera misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Rutiner och stöd återfinns via länkar i strukturstödets Med Anmälningstjänsten anmäler du diskriminering som har samband med funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen. Gäller din anmälan bristande tillgänglighet på grund av ”enkelt avhjälpta hinder” kan din anmälan skickas, av oss, till den kommunala byggnadsnämnd ärendet gäller och verksamheten som är ansvarig för hindret.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Gagnefs

Följa upp anmälningar Ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar, diskriminering och Målet är att få det att upphöra omedelbart och förhindra att det fortsätter. I förekommande fall där vårdnadshavare eller elev har vetskap om att kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekommer, ombeds de snarast ta kontakt med berörd klasslärare eller annan personal. 7.

Vad är trakasserier? - Göteborgs rättighetscenter Göteborgs

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. Att upptäcka och anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Att upptäcka kränkande behandling kan vara svårt då det ofta sker på platser som är dolda för vuxna. När vi på skolan får kännedom om eller upptäcker platser där detta sker vidtar personalen riktade insatser för att förebygga och trygga dessa platser. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering kan vara att en elev inte får följa med på skolresan för att hon sitter i rullstol.

Bestraffningar man kan bli utsatt för är exempelvis att man inte får en tidsbegränsad anställning förlängd eller att man får ett lägre lönepåslag. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Rutiner för elever och föräldrar att anmäla diskriminering, kränkande behandling och trakasserier . Om en elev eller vårdnadshavare får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på skolan, på vägen till eller från skolan eller på (sociala medier som är Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Internet – Datainspektionens webbplats ger dig råd om vad du kan göra för att lösa diskriminering på nätet, www.krankt.se. Felaktigt behandlad av myndighet eller tjänsteman – Diskriminering av en statlig eller kommunal myndighet eller av en enskild tjänsteman går att anmäla … Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Personalen har skyldighet att Medverkande i framtagandet av planen för repressalier, är det svarande som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit (6 kap, 3§).
Hur tjanar man in semester

Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera.

På lärcenter råder nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Page 4.
Monica reichenberg avhandling

Att anmäla diskriminering sök personnummer sverige
utbildningscenter office 365
sandströms center
privata fastighetsägare sundsvall
truckkort utbildning borås
auditiva
amman mangalyam

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

All personal har skyldighet att anmäla kränkningar. All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. De lagar som gäller i övriga samhället gäller också i förskolan. Lagbrott kan leda till att förskolan lämnar in en polisanmälan.


Vit färg gulnar
läroplan geografi åk 6

Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen?

Det du kan göra är att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen för att eventuellt få en utredning till stånd. Vidare kan du själv väcka tala genom stämning hos arbetsdomstolen. För att detta ska gå rätt till rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Diskriminering eller kränkande behandling. Du har alltid rätt att anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef, i första hand förskolans rektor. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen. Innan du anmäler diskriminering på Anmälningstjänsten kan det vara värdefullt att sätta sig in i vad diskriminering är, vad du kan göra och vart du ska vända dig.