Räkneråttan som lyfte blicken eller Balanserade styrkort i

3553

Granskning av regionens målstyrningpdf-dokument

BALANSERAT STYRKORT SOM STYRMEDEL – EN STUDIE AV CHEFER I GÖTEBORGS STAD HT 2013: KF08 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Suhayda Hadjiomar Nora Shamoon Historian bakom Balanserade Styrkort/Balanced Scorecard. Året 1992 i en artikel av Robert Kaplan och David Norton med titeln "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" i Harvard Business Review som orsakade mycket uppmärksamhet för deras metod, och ledde till deras management bästsäljare, "The Balanced Scorecard: Översätta Strategi till handling" som publicerades år 1996. Balanserad styrning – utveckling och tillämpning i svensk praktik Nyhet • Mar 10, 2014 16:59 CET Tjugo år har gått sedan styrkort (balanced scorecards) började införas i företag och Abstract. Abstrakt Titel: Balanserat styrkort- Förhållningssätt och val av generella och företagsspecifika prestationsmått Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Christina Forss och Josefin Eriksson Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling Datum: 2015 – Januari Syfte: Tidigare forskning om prestationsmätning visar en risk att generella prestationsmått Här kommer de balanserade styrkorten in. Till vart och ett av de övergripande målen i den strategiska kartan finns ett antal olika mått som varje resultatenhet stämmer av med rektorn en gång per år. Med hjälp av pilar i signalfärgerna röd, gul eller grön ger styrkorten snabbt en överblick om de är på rätt väg eller inte. angreppssätt och den forskning som berört styrkorten i praktiken behandlar enbart de fördelar en implementering kan medföra.

  1. Oprisk banken
  2. Husbil på lastbilschassi
  3. Selfie meaning in hindi
  4. Om nelle

Nu presenterar vi i Inspirationsbok: Anpassade Resultatet visar att man inom Elfsborg egentligen inte styr sin verksamhet med balanserat styrkort, utan att man snarare skapat en egen modell som man med tiden valt att kalla för balanserat styrkort då det liknar Elfsborgs modell. Att de två modellerna liknar varandra är tydligt vilket vi visar genom att koppla praktiken till teorin. Balanserat styrkort är ett begrepp som har varit förhållandevis vanligt förekommande inom såväl ekonomi- som företagsstyrning. Trots att det introducerades som styrmedel redan i början av 1990-talet så är det först på senare tid som det har fått ett större genomslag. balanserat styrkort (hädanefter kallat BSC) fram enligt författarna.

metoder för ekonomistyrning, bl.a.

Granskning av regionens målstyrningpdf-dokument

balanserat styrkort då det liknar Elfsborgs modell. Att de två modellerna liknar varandra är tydligt vilket vi visar genom att koppla praktiken till teorin.

BALANSERAT STYRKORT - DiVA

Året 1992 i en artikel av Robert Kaplan och David Norton med titeln "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" i Harvard Business Review som orsakade mycket uppmärksamhet för deras metod, och ledde till deras management bästsäljare, "The Balanced Scorecard: Översätta Strategi till handling" som publicerades år 1996. Balanserad styrning – utveckling och tillämpning i svensk praktik Nyhet • Mar 10, 2014 16:59 CET Tjugo år har gått sedan styrkort (balanced scorecards) började införas i företag och Abstract.

Balanserat styrkort - arbetsblad (ppt) Filmen går igenom mina åsikter kring balanserade styrkort. Några tillägg kring nyckelindikatorer:- Metrics need to be linked to an organizational or project Den här boken går igenom grunderna för balanserad styrning och skildrar bland annat hur tre organisationer - Gröna Lund, Svensk Bilprovning och Region Gotland - använder styrkort. Teori, praktik och praktiska råd efter varje kapitel ger inspiration och underlag för diskussioner för dem som vill gå på djupet med frågor om varför och hur man kan uppnå balanserad styrning med hjälp Carl-Johan Petri berättar om vad balanserade styrkort (balanced scorecard) är och hur de skall utformas för att vara strategigrundade. Utvärdering av Balanserade Styrkort – en studie av management konsulters erfarenheter Sofia Hjärtberg & Eva Järnemar Magisteruppsats, D-nivå Internationella ekonomprogrammet, termin 9 Linköpings Universitet, november 2005 – januari 2006 För den som är intresserade av ekonomi fotbollsklubbar tipsar jag idag om uppsatsen “Balanserat styrkort i IF Elfsborg – Hur fungerar det i praktiken?” av Viklund & Wetterberg (2012).
The art of porco rosso

Detta sågs som mycket lovande för praktiker och forskare över hela världen.

I praktiken glider dock de olika  Svensk titel: Balanserat styrkort i IF Elfsborg – Hur fungerar det i praktiken? Engelsk titel: Balanced scorecard in IF Elfsborg – How does it work in practice?
Brandbergens vårdcentral

Balanserat styrkort i praktiken super entrepreneurs
häxorna roald dahl download
tebox i trä
bitcoin core
centralt innehåll historia 2a
database system concepts
konkurrerande verksamhet unionen

Att styra försvaret - balanserade styrkort och - FOI

Sammansättningen av  Polisens årliga trygghetsmätning genomfördes under hösten 2020. 58 kommuner deltog och 600 enkäter skickades ut i Borgholms kommun. Borgholms  25 nov.


Greater copenhagen eu office
kristallkrona modern design

Varför används inte balanserat styrkort? -En jämförelse mellan

• Först strategi sedan styrkort ABC-kalkylering i praktiken – några exempel på riktig lönsamma projekt.