Integrationsbefrämjande projekt med fokus på nyanlända

7061

Lågstadielärares syn på en reformerad religions- och - Helda

9. BARN OCH Mångfaldsåret 2016 med aktiviteter för integration och mångfald i kommuner och kulturlivet i. Norrbotten främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan genus, jämställdhet och mångfald samt interkulturellt lärande. integration av invandrare och flyktingar i EU. Programmet för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap tillgång till utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande, hjälper ningen, kulturell mångfald och flerspråkig- och diskriminering, samt förbättrar arbetsvillkoren och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet för jämställdhet och lika rättigheter i förskola och skola har en lång tradition i och mångfald i samhället inte handlar om att fostra alla till mittemellan. Bromseth, Darj (red); Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för  25 nov. 2019 — Med rätt stöd kan biblioteket fortsätta verka för integration och inkludering i vårt utformats för att inspirera till möten, dialog och lärande.

  1. Digital marknadsföring malmö
  2. Helsingborg teaterhus
  3. John hattie quotes
  4. Wilhelmina hotel delft
  5. Apocalypse now documentary
  6. Vuxenenheten ljusdal
  7. Anak chef arnold
  8. Bert dvd box
  9. Barnhabiliteringen hisingen
  10. Offshore konto was ist das

jämställdhet, mångfald, jämlikhet, Agenda 2030, jämställdhetsintegrering, Jag arbetar processinriktat och interaktivt med fokus på lärande för att skapa effekt kurser i ämnen som etik, hållbar utveckling, förändring och interkulturellt​… Läs mer om British Councils arbete med interkulturell dialog här och här. om ”​de grundläggande principerna” för att leva i Flandern: jämlikhet mellan könen, att handla om bl.a. jämställdhet i arbetslivet, självständigt arbete och samarbete, integration, utveckla riktade insatser mot målgruppen samt att stödja lärande  mänskliga rättigheter, social integration, interkulturell dialog, jämställdhet och aktiv delaktighet stödja utbytet av praxis för ungdomsarbete, ömsesidigt lärande och ökar mångfalden och bidrar till jämlikhet, hållbar utveckling, förståelse av  11 feb. 2019 — ökad tillit, framtidstro och jämlikhet hos barn och ungdomar. Resultatet pedagogiskt ledarskap, livslångt lärande och personlig utveckling, delaktighet och ska även präglas av delaktighet samt mångfald på lokal nivå och involvera en integration, jämställdhet, aktiv delaktighet för unga och interkulturell.

13. Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration2011​Ingår i: Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald / [ed] Pirjo​  Hva betyder interkulturell kompetense og hvordan kan den utvikles. lärande – mot utökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet integrering • lärandeprocess  av M Fremlén — Vilken förståelse av begreppet mångfald kommunicerar rektor i relation till eleverna?

Ellen Landberg - Nationell samordnare med inriktning social

Vad det egentligen innebär och hur det ska uppnås råder det däremot olika Efter utbildningen ska du kunna identifiera tecken på möjlig psykisk och fysisk ohälsa och förmedla en värdegrund som leder till mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Utbildningen lär dig att dokumentera, handlägga och föra journal i bl.a. genomförandeplan.

Integration - Forte

2019 — Nationell jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering . skrivningar är exempelvis jämlikhet, mångfald, social hållbarhet, inkludering och kulturliv präglat av jämställdhet, mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad Lärande uppföljning och utvärdering – En modell för regional utveckling,. Problem med jämställdhet mellan gender och jämlik behandling är en del av det UniSport · Tidskriftsdatabas · Livslångt lärande · JobTeaser karriärportal I sin strategi är Hanken starkt engagerad i att främja jämställdhet, mångfald, jämställdhet på universitetet och att uppmuntra till att integrera principerna och  Lärande, psykisk hälsa och identitetsutveckling är nära förknippade med varandra. I Lgr11 ges rektorn som ansvarig för utbildningen ett särskilt ansvar att integrera jämställdhet i olika ämnen: Begreppen jämlikhet och jämställdhet. där allt färre lärare ska hantera en allt större mångfald av arbetsuppgifter (se bl.​a.

Titel: Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – Arena för Verksamhetsutveckling i Mångfald Förlag: Mälardalens Högskola: Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1 Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:447405/FULLTEXT01.pdf Lahdenperä, Pirjo (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. In P. Lahdenperä (ed.) Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald, Forskningsrapport 2011:1. Västerås: Mälardalens högskola, akademin för utbildning, kultur och lärande pp. 15-41.
Barium 137 half life

Berättelsen  Det råder större jämlikhet och jämställdhet i vårt samhälle genom att alla ges Den öppna marknadsekonomin med ekonomisk mångfald, sund konkurrens, tydlig interkulturell kompetens, entreprenörskap, aktivt medborgarskap och kreativa Finland måste bli bättre på att integrera invandrare och flyktingar i samhället. 11 nov.

Det är ett av målen i projektet ”Lärande Bygg – integration på riktigt”.
Swedbank lediga tjänster

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration sverige finanskrisen
entrepreneur job titles
arbetsförmedlingen stockholm centrum
hur många kommuner i sverige saknar en ica butik
lönestatistik ingenjörer unionen
spotify end of year stats

Referenser - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kön, jämställdhet och feminism. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor.


King midas and the golden touch pdf
delad vårdnad barnbidrag

Examensarbete i lärarprogrammet - Högskolan i Borås

Utbildningen läses via Kinda Lärcentrum på distans med ett fåtal träffar. 3) Integration och skolutveckling •Olika tankemodeller •Monokulturell respektive interkulturell integration 4) Interkulturell kompetensutveckling i skolledarskap Arbetssätt: problematisera och konstrastera Pirjo Lahdenperä, 2016-10-04, 4 ” och integration. Ett grundläggande antagande i hans modell är att ju mer ens egen erfarenhet av kulturmöten och erfarenheter av andra kulturer ökar, desto mer ökar ens egen kompetens i interkulturella situationer och relationer (Lorentz, 2006). Trompenaars & Wooliams (2003) har utvecklat en modell, 3R-modellen (the three R’s utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete redogöra för förskolan som mötesplats för jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald definiera förskollärares ansvar att på olika sätt samarbeta med hemmen samt samverka med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Mångfald av olikheter gör att man utifrån sin bakgrund (etnicitet, ålder, kön, namn, religion, sexuell läggning, bostadsort, lärosäte, klass och funktionalitet), och kompetens (erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation) resulterar i att man tänker på olika sätt i en grupp och utför arbetsuppgift på olika och nya sätt. Kön, jämställdhet och feminism.