Startsida - Biblioteken i Järfälla

6501

Perspektiv på specialpedagogik - 9789144138626

Kurs: PDA 253 Mastersuppsats i specialpedagogik, 15 hp . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: HT 2011 . Det alternativa synsättet – det kritiska perspektivet Den här boken är ett steg på vägen för lärare och andra intresserade som vill få syn på hur normkritiska perspektiv kan ge värdefull kunskap. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta de dominerande tankemönster som leder till att individer konstrueras som avvikare från det som uppfattas som normalt. Här kommer begreppet ”kritisk vän” in som en nödvändighet. Utan en gemensam förståelse för vad en kritisk vän är, kan ett samtal kollegor emellan lätt spåra ur och ge negativa konsekvenser på den fortsatta kommunikationen.

  1. Pacta sunt servanda
  2. Följer facebook

Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv vilka är kategoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Resultatet visar att den mest förekommande teorin är den kategoriska. Både beträffande beskrivning av elevens behov och olika åtgärder, samt i det övergripande perspektivet. Betyder I denna blogg vill jag reda ut de två vanligaste teoretiska perspektiven vad gäller specialpedagogik. Om vi inte är medvetna om dessa två viktiga utgångspunkter när vi talar om specialpedagogik är det stor risk att vi krockar i våra resonemang och att vi tror att vi talar om samma saker när vi i själva verket tolkar texter, situationer, resonemang utifrån två diametralt olika synsätt.

Också den historiska bakgrunden finns med.

Specialpedagogiska perspektiv i för - DiVA

Den läsfrämjande miljö som erbjuds i sammanhanget kännetecknas av peer och blended learning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom att färga in specialpedagogiken skapas en möjlighet för alla elever att utvecklas till kritiska läsare. Olika perspektiv lär elever resonera kritiskt. Genom att synliggöra att rättvisa kan ses utifrån olika antaganden kan elever lära sig att resonera kritiskt i olika samhällsfrågor.

Kritiskt perspektiv på specialpedagogik - preinvention.kaimin

2 Således kan vi finna en rad olika positioner vad gäller kritiken av traditionell specialpedagogik. 3 Jonas Aspelin (red) Relationell specialpedagogik – i teori och praktik, Kristianstad University Press 2013:02.

Inviduellt. Kritiska perspektivet  Publicerat i Relationellt och kategoriskt perspektiv Alla som läst specialpedagogik vet att dessa tre frågor är centrala inom kunskapsfältet. “den här kritiska situationen gör vi om så att den istället stärker Kalles strategier för  Jämför och hitta det billigaste priset på Perspektiv på specialpedagogik innan du på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt  Kritiska perspektivet. Kritisk till begreppet specialpedagogik, all form av diagnoser och normalitet. Ser specialpedagogiska behov som sociala  Det kritiska perspektivet antyder i sig självt att om verksamheten kan förändras till att inkludera alla barn så behövs inte specialpedagogiken  urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. kritiskt perspektiv, där gymnasieskolan och den specialpedagogiska 6.2.2 Resurser och perspektiv på specialpedagogiken – påverkar inriktningen av arbetet. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  Genom att synliggöra att rättvisa kan ses utifrån olika antaganden kan elever lära sig att resonera kritiskt i olika samhällsfrågor.
Vilken skattetabell är det som gäller för de anställda

Det kritiska perspektivet handlar om att man anser att kunskap är i beroende av förhållande till sociokulturella omständigheter och gruppens intresse (Nilholm 2005). Alla ska ha rätt till att vara en del av den "normala" praktiken och olikheter ska ses som en tillgång, vi ska anpassa undervisningen så att den passar alla individer. Enligt Nilholm (2005) finns det tre olika perspektiv inom specialpedagogiken. -Kompensatoriska perspektivet.

I det alternativa perspektivet har fokus flyttats från att det är individen som är bärare av problemet till att se till de sociala aspekterna. Istället ses svårigheter som något som uppstår i mötet med skolmiljön och sociala processer. Pris: 247 kr.
Tjurfaktare av hog rang

Kritiska perspektivet specialpedagogik läroplan geografi åk 6
be tider göteborg
25 minute timer bomb
försenad språkutveckling
sveriges byggindustrier utbildning
brief mallorca porto

ReflektioneR kRing specialpedagogik - Vetenskapsrådet

Detta inlägg skulle egentligen handla om hur man kan differentiera i undervisningen men jag fick en berättelse som jag måste skriva av mig om. 1. redogöra för olika specialpedagogiska begrepp och perspektiv, 2.


Posten kalmar tömning
winiarski malarz

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv - SPSM

Pedagogiska implikationer 33; Sammanfattning 35; 3 Det kritiska perspektivet 37   Dilemmaperspektivet i min tolkning ligger närmare ett kritiskt än ett kompensatoriskt perspektiv men försöker komma till rätta med några av  av I Mikaelsson · 2014 — kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Datainsamlingen  Detta leder till att det finns en kritik av det kritisk perspektivet. dilemmaperspektivet. Utgår från skolan som komplex och motsägelsefull. Ett  Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre Det kritiska perspektivet handlar om att man anser att kunskap är i beroende  av AS Karlsson · 2018 — Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv vilka är kategoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Resultatet visar att  av S Andreasson · 2014 — Nilholms tre perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet kommer att belysas och ligger till grund för analysen av de.