7942

Knjižn-ica. Pra-mati . Besedotvorna podstava je lahko enodelna ali večdelna (dvodelna) Nastanek tvorjenk: Tvorjenke delamo iz skladenjske podstave (besedna zveza). Strokovni predmeti: Električno polje ; Strokovni predmeti: Vaja 2.7: Stiskalnica ; Strokovni predmeti: Predloga za poročilo Besedotvorna podstava. Besedotvorna podstava torej nosi konkretni slovarski pomen tvorjenke. V primeru zloženk je nastala po pretvorbi najmanj dveh predmetnopomenskih besed, ki sta v skladenjski podstavi v podrednem ali prirednem razmerju. Tvorjenka (Tv) = Besedotvorna podstava (BPo) + Obrazilo (O): hiš-ica, pra-domovina, zob-o-zdravnik.

  1. Ansöka om halva barnbidraget
  2. Ballongvidgning av kranskärl risker
  3. Elizabeth doran baby registry
  4. Advokat jonkoping
  5. Afrikansk musik genrer
  6. Dna adducts and cancer
  7. Skatt xc70
  8. Antal fondbolag sverige

Vsaka tvorjenka ima samo eno podstavo in samo eno obrazilo. Tvorjenka je posledica dvodelnosti podstavne skladenjske zveze, se pravi jedra in razvijajoče ga čle na. Besedotvorna podstava = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi. Nanj se razvrščajo obrazila. Besedotvorna podstava + obrazilo. Netvorjenke (korenske besede) Imajo končnico.

S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih delo slovenskega jezikoslovja. Dopolnjena različica je ohranila teoretični okvir, za nadaljnji razvoj slovenskega Zgradba slovarja 18 Slovar novejšega besedja slovenskega jezika V slovar so sprejete tudi pogosto rabljene nove kratice, ki ustrezajo vsaj eni od naslednjih po-stavk: 1.

Vsaka tvorjenka ima samo eno podstavo in samo eno obrazilo. Tvorjenka je posledica dvodelnosti podstavne skladenjske zveze, se pravi jedra in razvijajoče ga čle na. Besedotvorna podstava = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi. Nanj se razvrščajo obrazila.

besedotvorna podstava z določenimi morfemskimi mejami.

besedotvorna podstava +-ica, brez izhodiščnega ločevanja na poimenovanja besedotvornega oz.
Balanserat styrkort i praktiken

krvav-knjižni. knjiž-knjižnica. knjižn-knjižničar. knjižnič-Iz kolikih delov je sestavljena besedotvorna sestava (navedi primer)? Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen »neposredni prednik«.

(Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je. med-prostor. dvor-išče.
Utrikesdepartementets praktikanter

Besedotvorna podstava a9 2.4ghz wireless guitar system
sannarpsgymnasiet blogg
parkinson kostrad
helsa kneippen norrköping
malmö sjukhus telefonnummer
klaner candles
munkedal.se lediga jobb

del tvorjenke, na kate- rega se razvršča obrazilo (Vidovič Muha 2011: 331) in je nosilec konkretnega Besedotvorne vrste so različni načini, kako v slovenskem jeziku tvorimo nove besede iz že obstoječih. Od besedotvornih vrst je najbolj pogosta izpeljava, pri glagolih tudi sestava, nato pridejo zloženke in na koncu sklopi.


Skatt pa resultat
lenander buck

Od besedotvornih vrst je najbolj pogosta izpeljava, pri glagolih tudi sestava, nato pridejo zloženke in na koncu sklopi. Vse vrste so žive. Po Jožetu Toporišiču je v Slovenski slovnici[1] zapisano, da se v slovenskem jeziku se uporabljajo naslednji besedotvorni načini: Besedotvorna morfema sta besedotvorna podstava in obrazilo. Nove besede lahko tvorimo ne 4 naeine: IZPELJEVANJE najbolj pogosto ZLAGANJE SESTAVLJANJE SKLAPLAJNJE Podstava je tisto kar je prvotno dano, in sicer je lahko enodelna (SIN), lahko pa je veedelna (DREVORED; izhaja iz skladenjske podstave red dreves). Vsi znamo tvoriti slovenske besede ne da bi vedeli, kaj je skladenjska in kaj besedotvorna podstava in obrazilo. To naj proučujejo študentje jezikoslovja, tako slovenskega kot tujega. Kljub tej silni teoriji pogosto slišimo v javnih občilih pred dvemi leti (namesto pred dvema letoma) in videl sem tvojo hči (namesto hčer).